ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Η μουσική εξημερώνει Πολύβιος, Ἱστορίαι, 4.20.4 - 4.21.1

Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης (περ. 200-120 π.Χ.) αναφερόμενος στο τέταρτο βιβλίο των Ἱστοριῶν στους Αρκάδες Κυναιθείς, παρατηρεί ότι αυτοί διαφοροποιήθηκαν από τους γενικά φιλόξενους και πράους συμπατριώτες τους, καθώς έπαψαν κάποια στιγμή να ασχολούνται με τη μουσική και το τραγούδι, τα οποία συντέλεσαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των υπόλοιπων Αρκάδων.

            ΚΕΙΜΕΝΟ                                                             ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ὄφελος (ἐστι) πᾶσι μέν ἀνθρώποις ἀσκεῖν μουσικήν,
Είναι ωφέλιμο για όλους τους ανθρώπους να ασκούνται στη μουσική,
Ἀρκάσι δέ καί ἀναγκαῖόν (ἐστι).
για τους Αρκάδες όμως είναι και απαραίτητο.
Παρά μόνοις γάρ Ἀρκάσι
Γιατί μόνο στους Αρκάδες
πρῶτον μέν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ἐθίζονται
τα παιδιά πρώτα από τη νηπιακή τους ηλικία συνηθίζουν
ᾄδειν κατά νόμους
να τραγουδούν, σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς,
τούς ὕμνους καί παιᾶνας,
τους ύμνους και τους παιάνες,
οἷς ὑμνοῦσι ἕκαστοι κατά τά πάτρια

με τους οποίους υμνεί ο καθένας τους, κατά τα πατροπαράδοτα,
τούς ἐπιχωρίους ἥρωας καί θεούς·
τους τοπικούς ήρωες και θεούς·
μετά δέ ταῦτα χορεύουσι πολλῇ φιλοτιμίᾳ
έπειτα χορεύουν με μεγάλο συναγωνισμό
κατ’ ἐνιαυτόν ἐν τοῖς θεάτροις
κάθε χρόνο στα θέατρα
τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς.
με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου.
Καί οὐδέν αἰσχρόν ἡγοῦνται μέν ἀρνηθῆναι
Και δε θεωρούν καθόλου ντροπή να παραδεχτούν
μή γινώσκειν τι τῶν ἄλλων μαθημάτων,
ότι δε γνωρίζουν κάτι από τα άλλα μαθήματα,
οὔτε γε μήν δύνανται ἀρνηθῆναι τήν ᾠδήν
δεν μπορούν όμως να αρνηθούν πως ξέρουν το τραγούδι,
διά τό μανθάνειν κατ’ ἀνάγκην πάντας,
επειδή υποχρεωτικά όλοι το μαθαίνουν,
οὔτε ὁμολογοῦντες (δύνανται) ἀποτρίβεσθαι
ούτε, εάν το παραδεχτούν, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό,
διά τό νομίζεσθαι τοῦτο τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς.
επειδή αυτό θεωρείται ντροπή στα μέρη τους.
Δοκοῦσί τέ μοι οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν ταῦτα
Και μου φαίνεται ότι οι παλιοί τα θέσπισαν αυτά
οὐ χάριν τρυφῆς καί περιουσίας,
όχι για να καλλιεργήσουν τη φιληδονία και την επίδειξη πλούτου,
ἀλλά θεωροῦντες μέν τήν αὐτουργίαν ἑκάστων
αλλά επειδή παρατηρούσαν τον προσωπικό μόχθο του καθενός
καί συλλήβδην τό ἐπίπονον καί σκληρόν τῶν βίων,
και με λίγα λόγια την κοπιαστική και σκληρή ζωή τους
θεωροῦντες δέ τήν αὐστηρίαν τῶν ἠθῶν,
και επειδή ακόμα παρακολουθούσαν την αυστηρότητα των ηθών,
ἥτις παρέπεται αὐτοῖς

η οποία έρχεται γι' αυτούς ως συνέπεια
διά τήν ψυχρότητα καί στυγνότητα τοῦ περιέχοντος
εξαιτίας του ψύχους και της τραχύτητας του τόπου στον οποίο ζουν
τήν ὑπάρχουσαν κατά τό πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις.
και που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.
Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Η στενή σχέση των Αρκάδων με τη μουσική
•Τα παιδιά από μικρή ηλικία τραγουδούν τους ύμνους και τους παιάνες.
•Συμμετέχουν σε χορούς και κάθε χρόνο στα θέατρα ψάλλουν άσμα προς τιμή του θεού με συνοδεία των αυλητών του Διονύσου.
•Το τραγούδι είναι υποχρεωτικό μάθημα των παιδιών.
•Θεωρούν ντροπή να σταματήσουν να τραγουδούν.
 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
 Στόχοι της καλλιέργειας της μουσικής
•Η απαλλαγή των Αρκάδων από την καθημερινή κούραση και από τη σκληρή ζωή τους.
•Η καλλιέργεια μιας λεπτής αισθητικής.
•Η εξευγένιση των ηθών και ο εκπολιτισμός τους.

Η θέση του Πολύβιου
•Ο Πολύβιος πιστεύει ότι το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει το χαρακτήρα του ανθρώπου και αναγνωρίζει τη στενή σχέση ανάμεσα στη γεωγραφική θέση και το κλίμα ενός τόπου και στις συνήθειες των κατοίκων του. Πρόκειται για αντιλήψεις που και σήμερα είναι αποδεκτές.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ     ΚΕΙΜΕΝΟ


Ἡνίκα τῆς θαλάττης ἦρξαν Μυτιληναῖοι, τοῖς ἀφισταμένοις τῶν συμμάχων τιμωρίαν ἐκείνην ἐπήρτησαν, γράμματα μὴ μανθάνειν τοὺς παῖδας αὐτῶν μηδὲ μουσικὴν διδάσκεσθαι, πασῶν κολάσεων ἡγησάμενοι βαρυτάτην εἶναι ταύτην, ἐν ἀμουσίᾳ καὶ ἀμαθίᾳ καταβιῶναι.

Μετάφραση

Όταν οι Μυτιληναίοι εξουσίαζαν στη θάλασσα, επέβαλαν σε αυτούς από τους συμμάχους που επαναστατούσαν αυτήν την τιμωρία, να μη μαθαίνουν, δηλαδή, τα παιδιά τους γράμματα και να μη διδάσκονται μουσική, επειδή θεώρησαν ότι είναι αυτή η πιο βαριά από όλες τις ποινές, να περνάει, δηλαδή, κανείς τη ζωή του χωρίς αρμονία και γνώσεις.
Όταν η μουσική σώζει ζωές.......

Η μουσική γιατρεύει τις ψυχές. Αυτό είναι το μότο της βερολινέζικης Ορχήστρας των Γιατρών του Κόσμου. Mε τις συναυλίες της χρηματοδοτεί προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης ανά τον κόσμο.
"Φτώχεια δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής και στέγης. Φτώχεια είναι το να αισθάνεσαι Κανένας, το να στερείσαι ταυτότητας. Η μουσική, το να είσαι πρωταγωνιστής σε μια ορχήστρα, το να παίζεις, να τραγουδάς, δημιουργεί στο παιδί μια αυτοεκτίμηση, μια υγιή και ωραία περηφάνια που το βγάζει από τη φτώχεια. Γιατί το παιδί με το που παίρνει το μουσικό του όργανο, παύει αμέσως να είναι φτωχό. Ένα παιδί με ένα βιολί δεν είναι φτωχό! Γιατί το βιολί το οδηγεί σε ένα δρόμο αυξανόμενου πνευματικού πλούτου.
Jose Antonio Abreu
Ιδρυτής του EL SISTEMA (Το Σύστημα). Ένα όργανο Παιδείας, αλλά και ταυτόχρονα ένα όπλο κατά της φτώχειας. Ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Μια απόπειρα να αλλάξει ο κόσμος μέσω της μουσικής.
Δείτε και την  παρουσίαση της

 
  Ελ Αδαμοπούλου ''ΑΤΑΛΟΤΑΤΑ ΠΑΙΖΕΙ''.Πατήστε ΕΔΩ
Συντακτική ανάλυση από την Όλγα Παίζη, πατήστε ΕΔΩ


ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑΑ:http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Yliko%20arx..htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου