ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Αγγελιαφόρος ή αγγελιοφόρος;

Ἡ λέξη ἀγγελιαφόρος εἶναι πανάρχαια, καὶ ἀπαντᾶται πρώτη φορὰ στὸν Ἡσίοδο, ἐνῷ ἡ χρήση τῆς λέξης «ἀγγελιοφόρος» εἶναι νεώτερη καὶ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἔλξη ἀπὸ τὴν χρήση τοῦ συνδετικοῦ -ο- στὶς περισσότερες σύνθετες λέξεις. (π.χ. ἐλπιδοφόρος, ψηφοφόρος... κ.ἀ.) Ὅμως, τὸ σωστὸ εἶναι: ἀγγελιαφόρος < ἀγγελία + φόρος (< φέρω)

 Το «σωστό» αγγελιαφόρος εκτοπίστηκε από το «εσφαλμένο» αγγελιοφόρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου