ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β'

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το απαρέμφατο και η μετοχή του ενεργητικού αόριστου β΄, είτε στα απλά ρήματα είτε στα σύνθετα, τονίζονται στη λήγουσα:
λαβεῖν - παραλαβεῖν, ὁ λαβὼν τὸ λαβὸν - ὁ παραλαβὼν τὸ παραλαβὸν

Από τα ρήματα λέγωἔρχομαιεὑρίσκωὁρῶ και λαμβάνω το δεύτερο ενικό της προστακτικής στον αόριστο β΄ στα απλά τονίζεται στη λήγουσα: εἰπ, ἐλθ, εὑρ, ἰδ, λαβ .
Στα σύνθετα όμως: πρσειπε, πελθε, ξευρε, πιδε, παρλαβε.
Το απαρέμφατο του μέσου αόριστου β΄ τονίζεται στην παραλήγουσα: (ἄγομαι - ἠγαγόμην) ἀγαγσθαι, (γίγνομαι - ἐγενόμην) γενσθαι .

Το δεύτερο ενικό της προστακτικής του μέσου αόριστου β', αν είναι πολυσύλλαβο, είτε απλό είτε σύνθετο, τονίζεται στη λήγουσα: 
ἐλαβόμην - λαβοῦἀντιλαβοῦ˙ ἐγενόμην - γενοῦπαραγενοῦ
αν όμως είναι μονοσύλλαβο, σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, ανεβάζει τον τόνο: ἔχομαι, ἐσχόμην -σχοῦπαράσχου ἕπομαι, ἑσπόμην - σποῦἑπίσπου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου