ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

OIKOYMENIKEΣ ΑΞΙΕΣ

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στα κείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας και στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πραγματεύονται έννοιες - αξίες που  συγκροτούν την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές, όπως θεματικά απαντούν είναι: 
Αλληλεγγύη ( σε οικογενειακό, φιλικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο λαών) και 
Φιλανθρωπία (με την πρωταρχική σημασία του όρου και με την έννοια της ελεημοσύνης),
 Ελευθερία (σε πολλά επίπεδα, όπως προσωπική αξιοπρέπεια, κυρίως, στον αδύναμο πληθυσμό (γυναίκες, παιδιά, φτωχοί), λόγου, πολιτική και εθνική), 
Σκλαβιά (αρνητική διατύπωση της ελευθερίας), 
Ρατσισμός (σε γυναίκες και εχθρούς της χώρας), 
Ισότητα (σε ίσες ευκαιρίες για εργασία, πλούτο, μόρφωση, διαβίωση), 
Κοινωνική δικαιοσύνη, Κοινωνική αδικία (με την έννοια της κάθε μορφής εκμετάλλευση), 
Κοινωνική συνοχή, 
Πλούτος (θεμιτός και αθέμιτος), Φτώχεια, Εργασία

Στόχος  είναι: α) η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, σεβασμού της διαφορετικότητας, ανεκτικότητας και
 β) η καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στην ιστορική εξέλιξη θεμελιωδών αξιών (ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη, δημοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία). 
 Έμφαση δίνεται στους εξής τομείς: 
-  Έμφαση στον σύγχρονο τρόπο ζωής και στα κοινωνικά προβλήματα 
 Σύγκριση των ανθρώπινων σχέσεων σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα 
 Αντιπαραβολή στάσεων που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις (φιλία, αλληλεγγύη, σεβασμός, ρατσισμός, βία, καταπίεση, αλλοτρίωση, μοναξιά) 
 Μορφές εθελοντισμού που αναδεικνύουν το ανθρωπιστικό ιδεώδες  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου