ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Για να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες, πρέπει κατά τη συγγραφή της έκθεσης να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:
 1. Πρέπει πρώτα απ΄ όλα να διαβάσουμε προσεκτικά το θέμα και να κατανοήσουμε τι ζητάει. Έτσι δε θα ξεφύγουμε απ΄ αυτό και δε θα οδηγηθούμε στην ανάλυση άσχετων ζητημάτων.
 2. Πρέπει επίσης να εντοπίσουμε σε ποιο επικοινωνιακό πλαίσιο μας ζητάει το θέμα να εντάξουμε το κείμενό μας. Αν μας ζητάει να γράψουμε άρθρο ή επιστολή ή ημερολόγιο ή κάποιο άλλο είδος κειμένου, πρέπει να προσαρμόσουμε αντίστοιχα την έκθεσή μας.
 3. Πριν αρχίσουμε τη συγγραφή της έκθεσης, καλό είναι να συγκεντρώσουμε το απαραίτητο γνωστικό υλικό(πληροφορίες, παραδείγματα, επιχειρήματα) που θα χρησιμοποιήσουμε κατά την ανάλυση του θέματος και να καταστρώσουμε ένα σχεδιάγραμμα, σ΄ αυτό θα ταξινομήσουμε το υλικό μας, θα βάλουμε τις ιδέες μας σε λογική σειρά και θα διακρίνουμε τις κύριες ιδέες βάσει των οποίων θα αναπτυχθούν οι παράγραφοι του κειμένου μας.
 4. Όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσής μας, θετικά στοιχεία θεωρούνται:
  • Η ορθή σύλληψη του θέματος και η εύστοχη ανάλυσή του.
  • Η επαρκής ανάπτυξη του ερωτήματος ή των ερωτημάτων του θέματος.
  • Η αποφυγή της φλυαρίας, της ασάφειας, της περιττολογίας, των άσκοπων επαναλήψεων.
  • Τα επιχειρήματά μας να είναι ορθά και να αιτιολογούμε πλήρως τις απόψεις μας χωρίς να αφήνουμε νοηματικά κενά. Έτσι το κείμενό μας θα είναι πιο πειστικό.
  • Η τήρηση της συνοχής μεταξύ των παραγράφων αλλά και μεταξύ της Θ. Π κάθε παραγράφου και των λεπτομερειών που την αποτελούν.
  • Η επίτευξη της αλληλουχίας των νοημάτων(ο λόγος να ρέει φυσικά και αβίαστα).
  • Η τήρηση των αναλογιών μεταξύ των μερών της έκθεσης (ο πρόλογος και ο επίλογος δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερη έκταση από το κυρίως θέμα, όπου πέφτει και το κυρίως βάρος της ανάλυσής μας).
 5. Όσον αφορά την έκφραση, θετικά στοιχεία θεωρούνται:
  • Η σωστή ορθογραφία, σύνταξη και στίξη.
  • Η πρωτοτυπία και η αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων.
  • Η αποφυγή πολύ μεγάλων προτάσεων που δυσχεραίνουν την κατανόηση των σκέψεών μας.
  • Η λιτή έκφραση και διατύπωση και η αποφυγή της προσπάθειας να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές εκφράσεις και περίπλοκα ρητορικά σχήματα.

ΘΕΩΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ)
Τρόποι έναρξης θεματικής πρότασης: 
 • Λίγοι θα διαφωνούσαν με την άποψη ότι…
 • Είναι γνωστό ότι…
 • Δεν υπάρχει αμφιβολία…
 • Είναι κοινός τόπος…
 • Είναι γεγονός ότι…
 • Είναι ευρύτατα εδραιωμένη η άποψη…
 • Ελάχιστοι θα μπορούσαν να αρνηθούν…
 • Κατά κοινή ομολογία…
 • Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι…
Τρόποι σύνδεσης θεματικής πρότασης με λεπτομέρειες:
 • Ειδικότερα…
 • Πράγματι…
 • Πιο συγκεκριμένα…
 • Αναλυτικότερα…
 • Αναντίρρητα…
 • Αρχικά / φυσικά / βέβαια…
 • Στην περίπτωση αυτή…
 • Είναι αλήθεια ότι…
 • Με αφετηρία τη θέση αυτή…
 • Κατά συνέπεια είναι ανάγκη…
 • Σε μία τέτοια περίπτωση…
 • Αυτό είναι ευνόητο, αφού…
Τρόποι έναρξης της κατακλείδας:
 • Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα…
 • Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε…
 • Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό…
 • Εύκολα, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να συμπεράνει…
 • Εύκολα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα…
 • Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές…
Εναρκτικές – μεταβατικές μεταξύ παραγράφων λέξεις:
 • Είναι περιττό να τονιστεί…
 • Είναι απαραίτητο να επισημανθεί…
 • Είναι χρήσιμο να τονιστεί επίσης…
 • Είναι φανερό ότι…
 • Προχωρώντας διαπιστώνουμε ότι…
 • Πολλοί θα συμφωνούσαν με την άποψη…
Αιτίες – Παράγοντες:
 • Τα βαθύτερα αίτια πρέπει να αναζητηθούν…
 • Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα…
 • Αυτό που κυρίως ευθύνεται για την έξαρση…
 • Το πρόβλημα αυτό ανάγεται σε πολλά και σύνθετα αίτια…
 • Εξίσου σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία του φαινόμενου είναι…
 • Αναμφίβολα οι ρίζες του προβλήματος πρέπει να αναζητηθούν…
Συνέπειες:
 • Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα…
 • Ανυπολόγιστες, όμως, είναι οι επιπτώσεις…
 • Στις (θετικές ή αρνητικές) επιδράσεις συγκαταλέγονται…
 • Πέραν των άλλων πλήττεται σοβαρά και…
 • Ενδεικτικό της σοβαρότητας του προβλήματος είναι και…
Τρόποι αντιμετώπισης:
 • Το νοσηρό αυτό φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί ριζικά, αν…
 • Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη της άμεσης δραστηριοποίησης…
 • Αποφασιστικής σημασίας κρίνεται η συμβολή…
 • Σημαντικός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει…
 • Σοβαρό βήμα για την επίλυσή του θα αποτελούσε και…
 • Πρωταρχικής σημασίας για τη λύση του προβλήματος είναι…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου