ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

εταιρεία (με -ει-) ή εταιρία (με -ι-) ;

 εταιρεία (με -ει-) ή εταιρία (με -ι-) ;
→  εταιρεία 
αρχαία λέξη από το επίθετο ἑταιρ-εῖος, το οποίο από το ἑταῖρ-ος
ἑταιρ-εῖος > ἑταιρ-εία
, όπως ἀνδρ-εῖος > ἀνδρ-εία (όχι ! εταίρ-ος > εταιρ-ία)
Ισοκράτους Πανηγυρικός : «τὰς ἑταιρείας συνῆγον οὐχ ὑπὲρ τῶν ἰδίων συμφερόντων, ἀλλ’ ἐπὶ τῆ τοῦ πλήθους ὠφελείᾳ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου