ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα Δεν χορηγούνται φωτοαντίγραφα των γραπτών των εξετάσεων

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του ενημερώνει τις σχολικές μονάδες ότι, κατόπιν ερωτήματος που υπεβλήθη στη Νομική Υπηρεσία του οικείου υπουργείου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 33/2014 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Γ΄), η οποία έγινε δεκτή από τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Κουράκη Α., σύμφωνα με την οποία:
"α)Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, δεν έχουν, κατ΄ έννοια, αυθύπαρκτη και αυτοτελή υπόσταση εγγράφου, αλλά αποτελούν συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο των γραπτών δοκιμίων. Τα θέματα αυτά εξυπηρετούν, αποκλειστικώς και μόνο, την εκπαιδευτική διαδικασία των δημοσίων σχολείων και δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα και σε πρόσβαση τρίτων.
β)Δεν υφίσταται δυνατότητα χορηγήσεως φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, αλλά μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή στους κηδεμόνες τους".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου