ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΟΜΙΛΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΟΜΙΛΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Είναι προφορικός λόγος που εκφωνείται σε ακροατήριο με την αφορμή κάποιας εκδήλωσης κι έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
 ▪ Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές, Αξιότιμοι κύριοι, /ες (πάνω αριστερά)
 ▪ Πρόλογος/Εισαγωγή : πολύ σύντομη παρουσίαση του θέματος και της θέσης του ομιλητή με τέτοιο τρόπο, ώστε εξαρχής να προκαλέσει το ενδιαφέρον.
 ▪ Κύριο μέρος: αναπτύσσεται η βασική ιδέα με τους παρακάτω τρόπους: α. αφήγηση: ιστορικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα, β. βεβαίωση: αποδεικτικό υλικό για τη θέση του ομιλητή (επιχειρήματα με στοιχεία, μαρτυρίες, πορίσματα ερευνών, απόψεις ειδικών κ.λ.π.) γ. ανασκευή: παρουσίαση και αντίκρουση της αντίθετης άποψης, με αναφορά κινδύνων που τυχόν θα προκύψουν , εάν επικρατήσει.
 ▪ Επίλογος: συμπεράσματα-σύντομη ανακεφαλαίωση, ευχή, προτροπή 
Επιφώνηση: στο κάτω δεξιό μέρος εκφράζονται ευχαριστίες προς το ακροατήριο: Ευχαριστώ για την προσοχή σας, για τον χρόνο σας, που με ακούσατε, κλπ. 
Ύφος: απλό-οικείο ή σοβαρό-επίσημο, ανάλογα με τους αποδέκτες και την περίσταση επικοινωνίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ποικίλα εκφραστικά μέσα όπως π.χ. οι ρητορικές ερωτήσεις. Καλό είναι σε μια ομιλία να υπάρχουν διάσπαρτες εκφράσεις σε β΄ πρόσωπο που υποδηλώνουν ότι πρόκειται για προφορικό λόγο σε ζωντανό ακροατήριο, όπως: "φανταστείτε ότι...", "σκεφτείτε αν...", "νομίζετε πως..." κ.λ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου